Boligtjenesten for funksjonshemmede består i dag av 5 enheter. Det er bygd ut botilbud med selvstendige leiligheter i bokollektiv. Det er i dag fem bokollektiver i kommunen hvor av fire ligger i Sand og et i Mo. Pr. dags dato er det ikke ledig kapasitet ved bokollektivene, men et av kollektivene kan bygges ut med to leiligheter. Bokollektivene skiller seg lite ut fra den vanlige boligmassen, kanskje de er litt større enn de ordinære boligene i boligfeltene. Hvert bokollektiv består av 4 til 6 leiligheter og de fleste har bemanning hele døgnet. Alle bokollektivene har fellesareal som beboerne kan benytte seg av. Det blir lagt vekt på selvstendighet og egenutvikling ut i fra den enkeltes premisser. Trygghet og trivsel er viktige faktorer i arbeidet.

Arbeidet består i å hjelpe til med alle dagliglivets gjøremål i samarbeid med den enkelte. Oppgavene er mange og ulike fra klesvask til deltagelse og assistanse ved gjøremål utenom boligen som ved tilstelninger og dagtilbud. Hver beboer har en primærkontakt som har et ansvar for å følge opp alle små og store oppgaver for den enkelte. Dessuten skal man ivareta alle oppgaver som blir i en større bolig med plenklipping og alt som hører til. Hver bolig har ulik bemanning med utgangspunkt i beboernes behov for hjelp.

Hvert bokollektiv har egen enhetssleder hvorav administrering er (40 %) og resten direkte arbeid med beboere. Enhetslederne har et samlende og koordinerende ansvar for det tilbudet som den enkelte bruker har behov for i boligen, pluss fritidsaktiviteter og jobb. Bokollektivene har et utbredt samarbeid med Noao, NOS kjøkken og vaskeri og Ny vekst og kompetanse, hvor de fleste brukerne har et dagtilbud. Har også samarbeid om jobb med noen private bedrifter i kommunen, som noen av brukerne benytter seg av.