Tildelingsteamet har flyttet lokaler til Nord-Odal sykehjem. Teamet består av sykepleiere, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og avansert geriatrisk sykepleier.

Teamet skal behandle søknader om helsehjelp, vurdere behov for den enkelte bruker og sørge for at hver enkelt får de tjenester som er tilpasset sine individuelle behov.

Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester med dette mot forebyggende arbeid, hverdagsmestring og rehabilitering.

Det vil bli økt involvering for pårørende både i kartleggingen av behov og utforming av tjenestetilbud.

Kontakt

Vurderingsteam

Deler av det nye teamet. Fra venstre sykepleier Kristine H. Mellem, helsefagarbeider Inger-Lise Slettvold, fysioterapeut Armand Prooi og ergoterapeut Else Karin Søbakk.