Kontaktopplysninger

Besøksadresse:
Storbråtåvegen 11
2120 Sagstua

Enhetsleder: Cecilie Aalborg
Telefon: 94 01 49 92
 
Avdeling øst:
Telefon: 400 31 763

Avdeling vest:
Telefon: 993 87 716

Postadresse:
Storbråtåvegen 11
2120 Sagstua
E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no