Kontaktopplysninger

Besøksadresse:
Herredsvegen 1
2120 Sagstua

Enhetssleder kjøkken og vaskeri:
Per Jonas Viken Mobråten
Telefon: 94023754
Kjøkken: 62 97 82 79

Postadresse:
Nord Odal kommune
Postmottak
Kjøkken og vaskeri
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no