Kontaktopplysninger

Besøksadresse:
Herredsvegen 1
2120 Sagstua

Telefon 2. etasje: 974 75 411

Enhetsleder 2. etasje:
Jan Even Rønning
Telefon: 974 67 977

Telefon 3. etasje: 974 88 201

Enhetsleder 3. etasje:
May Berit Skogheim
Telefon: 974 73 401

 

Postadresse:
Herredsvegen 1
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no