Frisklivssentralen hjelper og støtter mennesker som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Frisklivssentralen er en del av kommunens helsetilbud.

Våre samarbeidspartnere er blant annet fastleger, fysioterapeuter, psykisk helsetjeneste, helsestasjon og NAV, og disse kan henvise til sentralen. Du trenger ikke ha en diagnose eller være syk for å delta. Det er også mulig å ta kontakt selv uten henvisning.

Henvisning til Frisklivssentralen gir mulighet for oppfølging fra sentralen i en periode. Tilbudet og varighet tilpasses individuelt, men omfatter blant annet oppstartende frisklivssamtale, oppfølging individuelt eller i gruppe ut i fra behov og mål, og motiverende samtaler og oppfølging underveis. Tilbudet skal være en hjelp til varig livsstilsendring, med mestring og motivasjon i fokus. Tilbudet er for aldersgruppen 18-67 år, og er gratis

Frisklivssentralens tilbud:

Frisklivsstrening foregår i grupper inne eller ute i naturen. Nivået tilpasses hver enkelt og legges opp slik at alle kan delta på egne premisser. Se egen oversikt for til enhver tid gjeldende tilbud.

I tillegg er det mulighet for veiledning på treningssenter, eller tilpassing av individuelt treningsprogram hvis dette passer best.

Andre tilbud gjennom Frisklivssentralen:

Individuell eller gruppebasert kostholdsveiledning
Røyk/snusavvenning
Temaundervisning

Samarbeid:

Frisklivssentralen jobber for å få til godt samarbeid med frivillige lag og foreninger.