Planlagte avlysninger Frisklivstrening våren 2024

Følgende datoer er det ikke frisklivstrening i vårsesongen 2024 grunnet andre avtaler i tjenesten eller ferie:

  • Mandag 11. mars
  • Torsdag 14. mars
  • Mandag 25. mars (påske)
  • Torsdag 28. mars (påske)
  • Mandag 1. april (påske)
  • Torsdag 4. april
  • Torsdag 11. april
  • Torsdag 9. mai (Kristi himmelfartsdag)
  • Mandag 20. mai (pinse)
  • Torsdag 23. mai

Ved plutselige avlysninger vil dette legges ut som egne nyhetssaker.