Hun har jobbet i Nord-Odal kommune siden 2009 og har et brennende engasjement for at det skal være trygt og godt å vokse opp i bygda vår.

Ida gleder seg til en innholdsrik høst og prosjektperiode. Hun har kontor på helsestasjonen og er en del av skolehelsetjenesten. På onsdager er hun derfor til stede ved Nord-Odal ungdomsskole, hvor hun ønsker å være en trygg kontaktperson for ungdommen. Hun skal i løpet av høsten inn med forebyggende undervisningsopplegg og psykologisk førstehjelp på mellom- og ungdomstrinnet.

Ida vil ha tett faglig samarbeid med blant annet helsesykepleier, ruskonsulent og skolens miljøterapeuter og skal fungere som et bindeledd mellom skolehelsetjenesten og psykisk helse og avhengighet.

Ida har taushetsplikt og legger stor vekt på tillit og relasjoner i sitt arbeid med de unge.
 

Ta gjerne kontakt!

E-post: ida.nesset.kvam@edu.nord-odal.kommune.no

Tlf.nr: 46 91 71 46

ida_nesset_kvam