Et gratis tilbud for deg mellom 13 og 25 år.

Ungdomshelsetjenesten er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år som bor eller oppholder seg i kommunen. 

Vi har åpent på helsestasjonen tirsdager fra kl. 14.30 til kl. 17.00 (drop-in) i Tiurvegen 11 på Sand. Konsultasjoner utover dette avtales via timebestilling.

Helsestasjon for ungdom er stengt for drop-in i skoleferier, men det kan avtales timer.

Kontaktpersoner for helsestasjon for ungdom:

Nina Elisabeth Hagen: 40036571 (tilgjengelig på telefon alle dager unntatt onsdag)

Ingrid Vestby: 48243847 (tilgjengelig på telefon mandag til fredag)

Vi tilbyr:

  • samtaler, råd og veiledning med helsesykepleier om problemer eller situasjoner i livet du opplever som utfordrende eller er usikker på
  • henviser deg videre ved behov til annet helsepersonell, som f.eks. lege, jordmor eller psykisk helsetjeneste
  • prevensjonsveiledning og informasjon om seksuelt overførbare sykdommer
  • testing for seksuelt overførbare sykdommer
  • utfører graviditetstester
  • resept på prevensjonsmidler
  • innsetting av p-stav og spiral

Vi har taushetsplikt.

Aktuelle lenker for deg: