Kontaktopplysninger

Sykepleier: Linda Cecilie Nylend
Telefon: 904 01 581

Helsesykepleier: Helle Rusholt
Telefon: 975 64 339

Besøksadresse:
Nord-Odal Helsestasjon
Tiurvegen 11
2120 Sagstua.

Postadresse:
Tiurvegen 15
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no