Helsestasjon- og skolehelsetjenesten driver med forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped- og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier.

  • Alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen
  • Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året
  • Avtale om time settes opp ved henvendelser
  • Tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-25 år
  • Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven

Nord-Odal helsestasjon har følgende tilbud:

  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon for sped- og småbarn
  • Skolehelsetjenesten
  • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Smittevern

Når det gjelder utenlandsvaksiner er det ikke lenger helsestasjonen som setter disse, du må bestille time for dette hos din fastlege.

Lenker til gjeldende lovverk:

Kontaktinfo er:

Helsestasjon for sped- og småbarn:

Sykepleier: Linda Cecilie Nylend
Telefon: 904 01 581

Helsesykepleier: Helle Rusholt
Telefon: 975 64 339

Skolehelsetjenesten/helsestasjon for ungdom:

Helsesykepleier/faglig leder: Ingrid Vestby
Nord-Odal ungdomsskole
Telefon: 48243847

Sykepleier: Nina Elisabeth Hagen
Sand sentralskole og Garvik skole
Telefon: 40036571

Åpningstider: mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

Helsestasjonen kan også treffes på telefon 62 97 82 32: tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl.11.00. Ut over dette kan du legge igjen beskjed på Servicekontoret på 62 97 81 00, og vi tar kontakt så snart vi kan.