Kommunen  bruker flere elektroniske pasientjournalsystemer.
Systemene brukes blant annet i samhandling med sykehus, laboratorier, røntgeninstitutter, fastleger og NAV.
Hvis dere opplever problemer med elektronisk meldingsutveksling med Nord-Odal kommune, ta kontakt med oss. 

meldingsansvarlig@nord-odal.kommune.no
Telefon: 62 97 82 20 (kl. 08.00–15.00)