Tildeling, dagtid477 99 485
Saksbehandler hjemmetjenesten kveld / natt / helg951 05 546 / 951 05 547