Tekniske hjelpemidler

Brukere som har behov for å avhjelpe problemer i dagliglivet kan søke om å få låne tekniske hjelpemidler. Det skilles mellom hjelpemidler til korttidslån / midlertidig lån fra kommunalt lager, og hjelpemidler til varig lån (utover 2 år) fra Hjelpemiddelsentralen i Hedmark.

Korttidslån / midlertidig lån
Ved korttidslån av hjelpemidler kan du kontakte kommunens lokale hjelpemiddellager
Odal kompetansesenter
Bunesvegen 59
2120 SAGSTUA
Åpningstid: 08:00 - 15:00
Tlf. 62 97 10 15
E-post

Varig lån
De som har varig behov (utover 2 år) for hjelpemidler må begrunne og søke om dette gjennom Rikstrygdeverket / Hjelpemiddelsentralen i Hedmark. Avhengig av hva behovet er, kan kommunens ulike kontaktpersoner være behjelpelig i søknadsprosessen:

Bevegelseshjelpemidler og hjelpemidler i hjemmet

Ergoterapeut Else Karin Søbakk
Telefon: 908 23 158

Syns- og hørselshjelpemidler

Sonja Trøftbråten
Telefon: 957 13 067

Datahjelpemidler

Garvik skole
Vidar Bergseteren
Telefon: 62 97 83 50

Sand sentralskole
Anne Nygård Moen
Telefon: 62 97 84 00

Nord-Odal ungdomsskole
Kai Johansen
Telefon: 62 97 83 00

Tilbakelevering

 

Hjelpemidler som ikke lenger er i bruk skal returneres til kommunens lokale hjelpemiddellager ved Odal Kompetansesenter. Hvis du trenger hjelp til frakt av hjelpemidler er de behjelpelige med dette. Telefon: 62 97 10 15

Service og reparasjoner
Odal Kompetansesenter, Tlf. 62 97 10 15