I Nord- Odal kommune har vi kreftsykepleiere som arbeider for og med mennesker med kreftsykdom (kurativ og palliativt siktemål) eller andre alvorlige diagnoser.  

Vi hjelper deg og dine pårørende i en vanskelig tid i livet.

Tjenesten er gratis og det trengs ingen henvisning. Ring og du får hjelp!

 

Vi kan bistå med:

·         Oppfølging av sykdom, observasjoner, behandling og bivirkninger.

·         Tett samarbeid om symptomlindring med fastleger og spesialisthelsetjenesten ( som f.eks. Palliativt team Ahus).

·         Støttesamtaler til pasienter og deres pårørende i hjemmet eller på kontoret etter deres ønske.

·         Tilrettelegging av hjemmet, hjelpemidler o.l i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten.

 

Kontakt:

Kreftsykepleier Anne Østvand/ Anne- Lene Gravli er tilgjengelig på tlf. hver onsdag kl. 08-15:

Direkte mobilnr.  47 78 52 85

Hjemmetjenesten 47467100

Tildelingsenheten: 47 46 71 01 hverdager 11-14.30.