Ingrid Bogsrud har søkt og fått tildelt penger til prosjekt helsefremming og trening for eldre, og er nå godt i gang med treningstilbud på bosentrene og trygghetsboliger. Prosjektet er fullfinansiert av prosjektmidler og gratis for beboerene. Ingrid har veiledning fra kommunens fysioterapeuter. 

Under følger informasjon om tilbudet og Ingrid selv. 

Trening med Ingrid og prosjekt helsefremming og trening for eldre.

         

Jeg heter Ingrid brenner for trening og treningsglede. Jeg har trent helt fra jeg var 4 år. Jeg startet med turning og gjennom tiden har jeg vært innom alt fra svømming, dansing, fotball, aerobic, yoga, styrketrening og diverse kampsporter. Jeg driver aktivt med styrketrening og taekwondo fortsatt og er veldig engasjert i bygdas taekwondo klubb, Kunja Tkd. Taekwondo har jeg holdt på med siden 1999 og har pr i dag 4.dan. Gjennom mange år med trening har jeg opparbeidet meg kunnskap og forståelse for hvordan kroppen fungerer. I tillegg til mange års erfaring er jeg også utdannet personlig trener og instruktør gjennom Active Education. 

Jeg er opptatt av at man skal føle seg bra og finne treningsgleden. På den måten vil man fortsette og man får resultater. Jeg har også erfaring innenfor selvforsvar. Jeg har jobbet både i Kriminalomsorgen og politiet hvor jeg har vært instruktør på begge steder og jobbet som fengselsbetjent, og transportledsager i politiet. 

 

Jeg håper du tar steget og vil være med meg å skape mer treningsglede i bygda vår. Jeg vil jobbe med å utvikle et bredere tilbud av både gruppetimer, kurs og PT-timer/ duotimer. Slik ønsker jeg at alle skal finne noe som passer for seg.

 

Prosjekt helsefremming og trening for eldre.

Høsten 2022 søkte jeg midler gjennom Folkehelseforeningen på stiftelsen Dam sine prosjektmidler. I november 2022 fikk jeg innvilget disse midlene og planleggingen startet. 

Fra januar 2023 startet jeg gratis styrketrening for eldre ved kommunens boliger. Treningen foregår i grupper med strikker, kroppsvekt og vekter. Treningen blir tilrettelagt hver enkelt sitt nivå og vi har fokus på å styrke musklene slik at hverdagsaktiviteter går lettere. De vil få opplæring i øvelsen hver økt og veiledning underveis. Fra januar 2023 og ut året er det tilbud om trening for beboere på Sand bosenter, Mo bosenter og trygghetsboligen 1 dag pr uke. Inn i prosjektet er det også gruppe for de over 60 år som bor hjemme. Denne foregår tirsdager og fredager fra kl 10-11. Denne gruppen betaler en liten sum for treningen som finner sted på kunja tkd sine lokaler i Storsjøvegen.

Det finnes flere studier som viser at spesielt styrketrening er viktig for eldre for blant annet å forebygge fallskader. Samtidig skal denne treningen også være en sosial arena. Jeg er opptatt av hverdagshelse og at man skal oppnå bedre livskvalitet. Det skal være hyggelig trening og noe man har lyst til å gjøre igjen, samtidig som jeg er opptatt av at man skal trene hardt nok ut i fra sitt nivå slik at man får gode resultater uten skader. Fysisk trening er også viktig for den psykiske helsen og påvirker i stor grad livskvalitet og selvfølelse. 

Norge ligger på topp i Europa på forekomst av fall hos eldre. To av de største risikofaktorene for fall og fall relaterte skader er lav muskelstyrke og lav muskelmasse. Regelmessig styrketrening vil minske tap av muskelmasse samt at den muskelmassen de har fungerer godt og vil bedre reaksjonsevne. Så jeg håper flere blir med på trening for sin egen helse. Å husk, det er ingen andre som kan gjøre denne jobben for deg😉


 

For mer info om ulike kurs jeg tilbyr kan du finne på facebooksiden min: Trening med Ingrid, eller websiden min https://treningmedingrid.wixsite.com/treningmedingrid.