Kontaktopplysninger

Fysioterapeut for barn og ungdom og frisklivskoordinator
Hildegunn Håkenrud
Telefon: 91 33 58 58

Fysioterapeut for voksne Armand Prooi
Telefon: 45 63 73 33

Ergoterapeut Else Karin Søbakk
Telefon: 90 82 31 58

Besøksadresse:
Nord-Odal sykehjem, 1. etasje
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Postadresse:
Nord-Odal sykehjem, 1. etasje
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no