Avlyste frisklivstreninger ut året og oppstart på nyåret:

Følgende dager før jul går treninger ut:

  • Torsdag 23.11.
  • Mandag 27.11.
  • Torsdag 7.12.

Vi tar juleferie fra 20. desember. og sees igjen til torsdagstrening 4. januar!