Kontaktopplysninger

Kommunalsjef helse og omsorg:
Annbjørg E. Gentenaar
Telefon: 451 05 111

Besøksadresse:
Administrasjonshuset
Telefon: 62 97 81 00
Telefax: 62 97 81 01

Postadresse:
Nord Odal kommune
Postmottak
Helse og omsorg
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no