Velkommen til Nord-Odal

Siste nytt

Grunnskole

Nord-Odal kommune har to barneskoler og en ungdomsskole med til sammen ca 600 elever. Skolenes virksomhet er underlagt opplæringsloven med forskrifter og læreplanverket, Kunnskapsløftet.

Ved barneskolene i Nord-Odal har alle elever i 1.- 4. klasse tilbud om plass i skolefritidsordningen.

Videregående opplæring ivaretas av Hedmark Fylkeskommune.
 

Sist endret: 02.01.2017
|
|