Flyktningkonsulenten i Nord- Odal kommune har ansvar for mottak og bosetting av alle flyktninger og deres familie. Dette innebærer råd og veiledning, oppfølging i henhold til mottak og bosetting, bolig, kvalifisering, psykisk og fysisk helse, oppvekst, skole, i tillegg til veiledning f eks innen økonomi. Flyktningkonsulent vil være veiviser til rett tjeneste etter behov hos den enkelte.

Arbeidsinnvandrere og andre tospråklige bosatte i kommunen kan også veiledes til en vellykket integrering i kommunen.

 

Kontakt person:

Sergio Rocco

Tlf. +47 47466574/ 62978241 (kl 8-15 alle hverdager)

E-post: sergio.rocco@nord-odal.kommune.no

Ansatt