Kommunestyret har vedtatt (14.09.20 og 24.03.21) å igangsette arbeidet med ny helse- og omsorgsplan. Helse og omsorgsplan for Nord-Odal kommune skal være en overordnet kommunedelplan. Planen skal inneholde nødvendig analyse og skal vise vei for utvikling av tjenestene på et overordnet nivå. Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse- og omsorgstjeneste.

I de forskjellige boksene på denne sida finner du blant annet informasjon om organiseringen av arbeidet/arbeidsgruppa, framdriftsplan og diverse dokumenter.

Du vil også få muligheten til å komme med innspill, datoer for dette kommer vi tilbake til senere.

Planprogram

Organisering av planarbeidet

Framdriftsplan

Grunnlagsdokument

Andre dokumenter

Innspill