Kommunestyret har vedtatt (14.09.20 og 24.03.21) å igangsette arbeidet med ny helse- og omsorgsplan. Helse og omsorgsplan for Nord-Odal kommune skal være en overordnet kommunedelplan. Planen skal inneholde nødvendig analyse og skal vise vei for utvikling av tjenestene på et overordnet nivå. Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse- og omsorgstjeneste.

I de forskjellige boksene på denne sida finner du blant annet informasjon om organiseringen av arbeidet/arbeidsgruppa, framdriftsplan, diverse dokumenter og muligheten til å sende inn innspill.

Planprogram

Høring

Organisering av planarbeidet

Framdriftsplan

Grunnlagsdokument

Andre dokumenter