Prøvene skal leveres på Esso Sandberg på Sand. Her kan man også få utlevert prøveflasker og skjema som skal fylles ut. På skjemaet finner man en oversikt over de ulike parameterne og pris for de ulike analysene. Skjemaet gir også informasjon om uttak og forsendelse av vannprøver.

Prøvene blir hentet på tirsdager i uker med oddetall, og må være levert innen kl. 12 samme dag!

Vær oppmerksom på at ved analyse av enkelte parametre må prøvene være så ferske som mulig. Er dere usikre på hvordan det gjennomføres kan dere ta kontakt med Synlab på Hamar, tlf. 40 00 70 01.

Man kan også bestille ved å benytte Vannportalen