Ettersom vårt intranett ikke alltid er tilgjengelig for alle ansatte utenfor arbeidsplassen har vi valgt å opprette denne samlesida. Sida vil foreløpig inneholde det som så langt er sendt ut, nye artikler vil komme og varsles om via e-post/SMS.