visma

Nord-Odal kommune har anskaffet nytt oppvekstadministrativt system felles gjennom HIKT-samarbeidet. Systemet for skoler og SFO, Visma Flyt Skole, er tatt i bruk med utvidet funksjonalitet fra 01.08.2019.

Foreldre har tilgang til skolens (og dermed SFOs) administrative systemet via nett- og appløsning. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner. Nærmere beskrivelse av disse finner du i dokumentene som er tilgjengelig på høyre side av skjermen (under teksten dersom du leser på mobil). Her finner du også innlogging på Hjemmeweb og nedlastningslenker for appen.

All kommunikasjon med skolen, slik som meldinger, fraværsregistrering m.m. vil heretter skje i systemet. I en overgangsperiode frem til høstferien vil dagens rutiner for fraværsmelding og kontakt med skolen gå parallellt. Etter høstferien tar Visma Flyt Skole over alene.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli gitt informasjon og opplæring til foreldre på foreldremøtene i løpet av høsten.