Industri

Kjemisk industri

Industrien sysselsetter mange i Nord-Odal. Mapei er et eksempel på en industribedrift med høy teknologisk kompetanse som handler i et globalt marked. BASF AS en annen internasjonal bedrift som leverer kjemiske produkter til byggebransjen internasjonalt. Også i nabokommunene Sør Odal og Kongsvinger finner vi sterke industrimiljøer.

 • Mapei
 • BASF
 • Sand Trevare
 • Bjørn Hesbråten
 • Odalsbryggeriet
 • Norske Spirer
 • Maxam Norge

 

Logistikk og transport

Ruud's transport

Nord Odal har utviklet seg til å være et viktig logistikknutepunkt. Særlig har de store industribedriftene bidratt til vekst i antall leverandører av tjenester. Et eksempel på dette Er Ruud’s Transport som er logistikkpartner for Mapei og Brødrene Stenskjær som bant annet leverer slamtjenester til mange kommuner på Østlandet.

 • Ruud’s transport
 • Brødrene Stenskjær
 • Frakt og Spedisjon
 • Midtsund Transport
 • Nordli & Sønner
 • Gryts Bruk Norge

 

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

I Nord Odal finnes et utall store og små bedrifter som påtar seg oppdrag av ulik størrelsesorden, samt innehar spisskompetanse innen ulike fagfelt, inkludert spesialområder som betong, VVS, varme/kulde og elektro. Resconsult er, for eksempel, spesialister på betongrehabilitering og overflatebehandling med hele Norge som markedsarena.

 • Gunnar Holth Grusforretning
 • Brødr. Skolbekken Malerforretning
 • Fridtjof Nordhagen & sønner
 • Celsius kulde
 • Erik Jernberg
 • Finn Runi & Sønn
 • Gulvavretting
 • Glåmdal byggmontasje
 • Nord-Odal Rør
 • Odal bygg
 • Pers Elektriske
 • Rudsjordet Elektro
 • Terje Pettersen tak og bilkkenslagerverksted
 • Østmoen Sag

 

Handel og service

Service

Nord Odal har to handelssenter . Her finner du det meste av det du trenger til hus og hjem, mote og personlig pleie. En aktiv handelsforening i Sand sørger for at det stadig er liv og røre i sentrum av Sand. Handel og servicenæringen er samlet den største næring i kommunen målt etter antall syselsatte (30%)

 • Berg Servicesenter
 • Grønt Grep
 • Odal Sparebank
 • Odal regnskapskontor
 • Sand Tann- og implantatklinikk
 • Sand regnskapsservice
 • Odal turist og fritidsservice
 • Sand Bilco
 • Odal bil & karosseri
 • Sand-tec
 • Odal gummiservice as
 • Joker Bakketun Mat
 • A Sandberg
 • Mellem bygg og interiør
 • Kiwi
 • Apotek 1
 • Europris
 • Coop Extra

 

Opplevelser og kultur

Songnabben

Opplevelser og kulturaktivitetene i Nord-Odal har høy grad av variasjon i både bredde og nivå. Kommunen har over 50 registrerte, mindre foretak innen kulturnæringene.

 • Milepelen Vertshus
 • Stiggarti klatrepark
 • Puben i Karihagsvika
 • Pizza Roxy 
 • Ebbas matgleder
 • Yogatid
 • Syrisk mat
 • Songnabben Camping
 • Atlier Ivar Nordhagen

 

Landbruk og skogbruk

Andelslandbruk

388 500 da produktivt skogsareal, og 22.900 da jordbruksareal i drift, gjør Nord-Odal til en viktig bidragsyter til Innlandets primærnæring. Kommunen har to trivelige handelssentre: Sand og Mo, der handelssnæringen er godt representert.

Skogen og jorda har historisk sett hatt en sentral betydning i utviklingen av Nord-Odal kommune, noe tømmersaksa i kommunevåpnet er et eksempel på. I dag avvirkes ca 93000 m3 gran og 16000 m3 furu årlig. Ca 14% av dette går til utenlandsk eksport. Innen jordbruk er havre den dominerende kornslaget. Du finner også flere lokale produsenter av grønnsaker og poteter.