Fakta om området

  • Adkomst: Sand sentrum og Fylkesveg 24 ligger ca 2 km unna
  • Antall dekar som er regulert: 450 daa blir regulert til industri/lager.
  • Arealsituasjon: Bebygd område i dag er ca. 70 daa. Område utbyggingsfase 1, ca 40 daa. Totalt er hele området på 450 daa
  • Regulert til: Industri/lager. Masseutvinning.
  • Grunnforhold: Blanding sandmo og torv/myr og fjell (varierene).
  • Vann og kloakk: Tilkobles privat anlegg for vann (Juptjenn) og offentlig kloakk.
  • Strøm /bredbånd: Strøm og fiber fra Eidsiva.
  • Fjernvarme: Mulighet for tilkobling til kommuneskogens anlegg. Utvidelsesmuligheter
  • Eier(e): Nord-Odal kommune (nye tomter) og private (eksisterende område).
  • Eksisterende næringsstruktur: Bedriftene i og rundt Granerud har høy kompetanse innenfor betong, både innen produksjon (Mapei, BASF) og bruk/konstruksjon. Området huser dessuten av flere store leverandører innen veibasert frakt og spedisjon. Innenfor en radius på 100 km når man store markeder på hele Østlandet.

Avstander

FV24: 3,2 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 42,8 km
Svenske grensen: 78,7 km
Gardermoen flyplass: 48 km
Oslo havneterminal: 97,5 km
Hamar: 84,5 km

Beliggenhetsmessige fortrinn

Granerud kan tilby store næringsarealer med høy utnyttelsesgrad og stor fleksibilitet. Arealene har gode grunnforhold og leveres enten byggeklare eller som råtomt med ferdig infrastruktur til grensen.

Andre fortrinn: Nord-Odal har lav arbeidsgiveravgift (10,6%). Området har sentral beliggenhet med nærhet til store makreder innenfor 1 times kjøring. Lokal internasjonal industrikompetanse. Næringsfokusert og rask vertskommune. Rimelige og effektive frakt- og kommunikasjonsløsninger. Bred tilgang til tjenesteleverandører (b2b samarbeidspartnere).

Den sentrale beliggenheten med god offentlig kommunikasjon til Gardermoen og Oslo, gjør det enkelt for kunder over hele landet å komme hit for møter, kurs, samlinger og produktvisninger. Det lokale hotellet Milepelen kan tilby moderne overnattingsfasiliteter, og kan også være behjelpelig med arrangementsavvikling.

Kontakt

Eva Snare
Næringssjef Nord-Odal kommune
Mobil 904 00 643
eva.snare@nord-odal.kommune.no