Visma Flyt Barnehage

lenkeVisma Flyt Barnehage


Kommunal informasjon og planer

PDF Barnehageruta 2022/2023 (pdf)

lenke Årsplaner

lenke Overgang fra barnehage til skole


Foreldrebetaling; betalingssatser og moderasjonsordninger

lenke Betalingssatser - barnehage

lenke Moderasjonsordninger - barnehage


Lov, forskrifter og vedtekter

lenke Lov om barnehager

lenke Forskrift om rammeplan for barnehager

lenke Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

pdf Vedtekter for barnehagene i Nord-Odal (pdf)

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

lenke Spesialpedagogisk hjelp

lenke Null mobbing