Visma Flyt Skole

lenkeVisma Flyt Skole


Kommunal informasjon og planer

pdf Skoleruta 2019/2020 (pdf)

pdf Retningslinjer for permisjon fra pliktig undervisning i Nord-Odal (pdf)

pdf Informasjon om retten til å klage på karakter (pdf)

lenke Overganger i oppvekstsektoren


Eksamen

pdf Søknadsskjema særskilt tilrettelegging ved eksamen (pdf)

pdf Retningslinjer for lokalt gitt eksamen (pdf)

pdf Informasjon om muntlig eksamen (pdf)

lenke Eksamen i grunnskolen


Lov, forskrift, vedtekter og reglement

lenke Opplæringsloven

lenke Skolefritidsordning i Opplæringsloven

lenke Forskrift til opplæringsloven

pdfForskrift om ordensreglement på skolene i Nord-Odal

pdf Vedtekter for SFO (pdf)

pdf Reglement for skoleskyss i Nord-Odal (pdf)

pdf Reglement for elevfravær i Nord-Odal (pdf)

lenke Regelverk for SFO (Utdanningsdirektoratet)


Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

lenke Utdanningsdirektoratet

lenke Fagplaner

lenke Spesialundervisning

lenke Læringsmiljø

lenke Null mobbing

lenke Føring av fravær på vitnemålet

lenke Nasjonale prøver