Rektor: Else Vik

Assisterende rektor: Ragnhild Lindkjenn

SFO-leder: Lillian Nordberget

Spesialpedagogisk koordinator: Solfrid Anita Ruud

Miljøterapeut: Jim Freddy Holm

Skolesekretær: An-Magritt Lerdalen

Teamledere:

Team A (1.-3. trinn): Hege Haukerud Sæther

Team B (4.-5. trinn): Kjersti Saugnes

Team C (6.-7. trinn): Kari-Anne Tangen 

Foreldre har tilgang til kontaktlærer/faglærer via Visma Flyt skole.