Rektor: Else Vik

Assisterende rektor: Ragnhild Lindkjenn

SFO-leder: Lillian Nordberget

Spesialpedagogisk koordinator: Solfrid Anita Ruud

Miljøterapeut: Jim Freddy Holm

Skolesekretær: Marry-Ann Slettvold

Teamledere:

Team A (1.-3. trinn): Anne-Lene Snekkerlien

Team B (4.-5. trinn): Kari-Anne Tangen

Team C (6.-7. trinn): Hege Haukerud Sæther