Rektor: Eva Oppi Trøftbraaten

Assisterende rektor: Kai Johansen

Spesialpedagogisk koordinator: Agnete Magnes Kirkevaag

Miljøterapeut: Mette Nygaard Moss

Skolesekretær: Liselotte Flikkerud

Teamledere:

Team 8: Tove Amundsen

Team 9: Eva Sannerud

Team 10: Magne Magnussen

Foreldre har tilgang til kontaktlærer/faglærer via Visma Flyt skole.