Rektor: Eva Oppi Trøftbraaten

Assisterende rektor: Kai Johansen

Spesialpedagogisk koordinator: Heidi Midtsveen

Miljøterapeut: Mette Nygaard Moss

Skolesekretær: Liselotte Flikkerud

Teamledere:

Team 8: Magne Magnussen

Team 9: Tove Amundsen

Team 10: Eva Sannerud

 

Foreldre har tilgang til kontaktlærer/faglærer via Visma Flyt skole.