Kulturmidler

Nord-Odal kommune deler i hvert år, etter vedtak i utvalg for oppvekst og kultur, ut kulturmidler til lag og foreninger innen kultur, idrett og friluftsliv. Kulturmidlene er delt inn i følgende kategorier:

  • Tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid
  • Tilskudd til drift av idrettslag
  • Tilskudd til drift av ikke-kommunale idrettsanlegg
  • Tilskudd til oppkjøring av skiløyper
  • Tilskudd til drift av sang- og musikkorganisasjoner
  • Tilskudd til lederutdanning
  • Tilskudd til tilrettelegging for fysisk og psykisk utviklingshemmede

For å søke om kulturmidler må man benytte kommunens søknadsskjema via ID-porten.

Søknadsfrist for 2019 er 15. mai.
 

Spillemidler

Ønsker et lag eller en forening å bygge nytt, bygge om, oppgradere eller rehabilitere et kulturhus, samfunnshus eller et anlegg for idrett- og fysisk aktivitet, kan man søke om spillemidler. Spillemidler er overskuddet fra Norsk Tipping som deles ut til forskjellige allmennyttige formål. Spillemidlene fordeles mellom idrettsformål, kulturformål , samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og helse- og rehabiliteringsformål.

Anleggsregisteret har egne temasider som beskriver krav og vilkår, søknadsprosess, dokumentasjonskrav i søknaden m.m.

For å søke om spillemidler må man benytte Anleggsregisterets søknadsskjema via ID-porten.

Søknadene blir mottatt og behandlet av kommunen, som så sender søknaden til fylkeskommunen. For mer informasjon; se Søknadsprosess på Anleggsregisterets sider.

Søknadsfrist er 15. september.
 

Kompensasjon for merverdiavgift generell ordning

Lag og foreninger kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

For mer informasjon se Om momskompensasjon generell ordning på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider og Kompensasjon av mva. på Anleggsregisterets sider.

For å søke om momskompensasjon generell ordning må man benytte Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadsskjemaer, Forenklet søknad eller Dokumentert søknad, via ID-porten.

Søknadsfrist er 1. september.
 

Kompensasjon for merverdiavgift idrettsanlegg

Lag og foreninger som har godkjent spillemiddelsøknad kan etter ferdigstillelse av anlegg søke om kompensasjon for merverdiavgift.

For mer informasjon, se Om momskompensasjon idrettsanlegg på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider og Kompensasjon av mva. på Anleggsregisterets sider.

For å søke om momskompensasjon idrettsanlegg må man benytte Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadsskjema via ID-porten.

Søknadsfrist er 1. mars.