Nord-Odal kommune tildeler hvert år kulturmidler til lag- og foreninger innen kultur, idrett- og friluftsliv. Denne tildelingen finner sted i mai/juni hvert år. For å få tildelt kulturmidler må man levere søknad. Frist for å levere søknad er 15.mars hvert år. Kontakt kommunen for mer informasjon og søknadsskjema.

Ønsker et lag eller en forening og bygge ny, bygge om eller oppgradere et kulturhus, samfunnshus eller et anlegg for idrett- og fysisk aktivitet, kan man søke om spillemidler. Nord-Odal Kommune mottar og behandler disse søknadene, frist for å søke om spillemidler er 15.september hvert år, med unntak av 2017 overgang til nytt søknadssystem gjør at fristen må settes til 15.oktober eller senere. For Nord-Odal kommune vil frist for 2017 være 15.november.

For å søke om spillemidler må man bruke søknadsskjema på https://www.anleggsregisteret.no/