I Nord-Odal har vi et aktivt kulturliv som gjør at det foregår aktivitet, og det er arrangementer året rundt. I månedskifte februar/mars feirer vi overgangen til lysere tider med Lysukene; en to-ukers kulturfestival som foregår i samarbeid med offentlige- og private kulturaktører i hele Odalen. I juni avholdes Morodalsfestivalen, som er det største årlige kulturarragementet i kommunen. Ved siden av dette besøkes kulturhuset jevnlig av både Teater i Glåmdal og Teater Innlandet.