Skal du starte opp med et serveringssted eller en dagligvareforretning må du ha bevilling fra Nord-Odal kommune. En forusetning for bevilling er bestått etablererpøve.

Etablererprøven etter serveringsloven

Etablererprøven etter serveringsloven er obligatorisk for daglig leder (styrer) av steder som driver serveringsvirksomhet. Dvs. der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Eksempler på dette er:

  • Restauranter
  • Kafeer
  • Puber
  • Gatekjøkken
  • Bensinstasjoner

Kunnskapsprøven etter alkoholloven

Alle som vil godkjennes som styrer (daglig leder) eller stedfortreder ved steder som har eller skal søke om salgs- /skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.

Salg forstås som overdragelse (salg) av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag (betaling) for drikken utenfor salgsstedet

Skjenking forstås som salg for drikking på stedet.

Praktiske opplysninger i forhold til prøveavleggelse

Prøven kan avlegges i Kongsvinger kommune, Servicetorget. Frist for påmelding, evt. avbestilling  av prøven, er 2 døgn i forkant.

Pris

  • Etablererprøven - kr. 400,-
  • Kunnskapsprøve - salg/skjenking - kr. 400,- 

Skjema for servering og alkoholsalg finner du her:

Skjenke- og serveringsbevilling m.m