Etablererprøven etter serveringsloven

Etablererprøven etter serveringsloven er obligatorisk for daglig leder (styrer) av steder som driver serveringsvirksomhet. Dvs. der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Eksempler på dette er:

  • Restauranter
  • Kafeer
  • Puber
  • Gatekjøkken
  • Bensinstasjoner

Kunnskapsprøven etter alkoholloven

Alle som vil godkjennes som styrer (daglig leder) eller stedfortreder ved steder som har eller skal søke om salgs- /skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.

Salg forstås som overdragelse (salg) av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag (betaling) for drikken utenfor salgsstedet

Skjenking forstås som salg for drikking på stedet.

Praktiske opplysninger i forhold til prøveavleggelse

Etablererprøven kan avlegges på nett, eller som skriftilg prøve. Velges skriftlig prøve, gjennomføres den i Kongsvinger kommune, Servicetorget. Frist for påmelding, evt. avbestilling  av prøven, er 2 døgn i forkant.

Pris

  • Etablererprøven, kr. 400,-.
  • Kunnskapsprøve - salg/skjenking - kr. 400,- 

For nettbasert prøve, ta kontakt på e-post, eller telefon 62 97 81 00.

Det er mulig å låne pensumheftet til "Etablererprøven for serveringsvirksomheter" hos servicekontoret, eller det kan bestilles hos vinn.no.

Søknad skjenke- og serveringsbevilling m.m.

Skjema for søknad om servering og alkoholsalg finner du her:​ Skjenke- og serveringsbevilling m.m