I næringssammenheng er Odal næringsforum og Sand sentrumsforening to nettverk som involverer bedrifter  fra Nord-Odal kommune uavhengig av bransje.

Bondelaget har en egen avdeling

Det pågår også initiativ til å utvikle et lokalmatnettverk

Kongsvingerregionen har flere nettverk for ulike typer bransjer og bedrifter. De regionale er 7Sterke og Destinasjon Sør-Hedmark. Les mer på kongsvingerregionen.no