Velkommen til Nord-Odal

Prisliste Nord-Odal kommuneskoger KF

Prisliste og betalingsbetingelser Nord-Odal kommuneskoger
Virksomhets-område    Artikkel Enhet Pris eks. mva Pris inkl. mva Anmerkninger          
Skigard Staur, brent stk.   43,-  
  Staur, ubrent stk.   36,-  
  Staur, impregnert stk.   51,-  
  Skier stk.   36,- 3 stk. pr. meter
  Sveig stk.   9,- 4 stk. pr. meter
  Ståltråd kg   38,-  
  Port, dobbel stk.   7250,- inkl. hengsler
  Port, enkel stk.   4313,- inkl. hengsler
  Led stk.   2188,-  
  Montert skigard meter   406,- Nord-Odal (ståltråd)
Laft Laftestokk 6 " meter   103,-  
Entreprenør-tjenester Gravemaskin time   681,-  
  Traktor time   681,- inkl. løfteutstyr
  Henger/slepeutstyr time   31,-  
  Mannskaper time   440,-  
  Mannskaper med motorsag time   469,-  
Ved Blanding 60 liter sekk   55,-  
  Tørrgran 60 liter sekk   50,-  
  Bjørk, 60 liter sekk   65,-  
  Blanding m3-sekk sekk   550,-  
  Bjørk m3-sekk sekk   650,-  
  Selvhogst område   313,-  
Strøsand 20-kg sekk stk.   40,- Til forbruker*
  20-kg > 25 sekker stk.   37,- Til forbruker*
Jakt Rådyr innenbygds 1 dyr   650,-  
  Rådyr utenbygds 1 dyr   800,-  
  Rådyr bukk innenbygds 1 dyr   750,-  
  Rådyr bukk utenbygds 1 dyr   900,-  
  Bever innenbygds 1 dyr   550,-  
  Bever utenbygds 1 dyr   850,-  
  Guiding pr. dag, maks 2 jegere     3000,- Gjelder ikke guidet elgjakt
  1/2 dags briefing     2000,-  
Hytteutleie Skogshusvær døgn   400,- Andre priser ved periodeleie
  Ljørkoie døgn   200,-  
  Gjeddevasskoiene       Se egen side

 *Forretninger og foreninger gis en rabatt tilsvarende kr. 7,50 inkl. mva. pr. sekk

Alle priser gjelder fritt opplastet Granerud industriområde, Sagstua

Betalingsbetingelser:
Salg til privatkunder skjer mot kontant betaling eller ved forhåndsfakturering. Levering av varer skjer etter at innbetaling er registrert.
Unntak fra ovenstående kun etter særskilt avtale.

Sist endret: 30.11.2015
|
|