Skigard og andre treprodukter

Skigardpoduksjonen er lagt ned inntil videre.

 

Skigard
Skigardproduksjon er en av mange aktiviteter Nord-Odal kommuneskoger er engasjert i.
Produktet er svært naturvennlig, og produseres og settes opp i tråd med gamle tradisjoner.

Pris på ferdig oppsatt skigard varierer etter terreng, tetthet på skigarden, høyde og om det skal være sveig av treverk eller ståltråd.
Eventuelle tilleggsarbeider som fjellboring med mer utføres på timebetaling.

Transport kommer i tillegg.

Vi leverer også skigarder som byggesett for selvbyggere.

Staurene til skigarden blir hånd- plukket. Vi bruker senvokst gran (tette årringer). Disse blir kvistet og slinnbarket med øks og så brent i nederste delen for bedre å motstå råte. Staurene settes slik at de danner et mest mulig solid forhold og riktig vinkel mellom staur og ski.

Skiene er laget av gran eller furu. Avhengig av størrelsen på stokken kløyves denne i 4, 6 eller 8 skier.

Skigard bundet opp med sveig

Vi lager også porter og led

Skigard med enkel port

I tillegg til skigard leverer Kommuneskogen forskjellige trebaserte produkter på bestilling, så som:

  • Skilt av forskjellig type og utforming
  • Gapahuker og andre lafteprodukter

Ta kontakt for bestilling eller nærmere informasjon om skigard og andre treprodukter.