Nord-Odal Kommuneskoger KF produserer ved i storsekk, småsekk og løst i henger.  

Bestilling
Telefon 958 39 077 (kl. 09-16) eller e-post.

Priser:
Se prisliste

Betalingsbetingelser
Salg til privatkunder skjer mot kontant betaling, Vipps eller ved forhåndsfakturering. Levering av varer skjer etter at innbetaling er registrert. Unntak kun etter særskilt avtale.

Leveringssted:
Granerud industriområde
Industrivegen 6
2120 Sagstua

Levering hjem skjer etter avtale og faktureres jf. gjeldende prisliste.