Velkommen til Nord-Odal

Nord-Odal kommuneskoger KF

Nord-Odal kommuneskoger KF er et kommunalt foretak som har som sin primære oppgave å forvalte Nord-Odal kommunes skog- og utmarksarealer, i alt vel 44.000 dekar.

Sist endret: 30.11.2015
|
|