Nord-Odal har et allsidig nærings- og arbeidsliv, med ca 150 aktive bedrifter og i overkant av 1.590 sysselsatte fordelt på private (59%) og offentlige (41%) virksomheter. Største private arbeidsgiver er Mapei som er verdensledende innenfor bygningsmaterialer i betong. Kommunen har flere virksomheter innenfor industri, bygg/anlegg og logistikk/transport. Mange av disse er lokalisert på Granerud industriområde nord for Sand sentrum.

388 500 da produktivt skogsareal, og 22.900 da jordbruksareal i drift, gjør Nord-Odal til en viktig bidragsyter til Innlandets primærnæring. Kommunen har to trivelige handelssentre: Sand og Mo, der handelssnæringen er godt representert. Opplevelse- og kulturnæring er også en spennende sektor i utvikling, blant annet med en bedrift som sater på e-sport. Oversikt over bedrifter innen for ulike bransjer, finner du under.

Industrien sysselsetter mange i Nord-Odal. Mapei er et eksempel på en industribedrift med høy teknologisk kompetanse som handler i et globalt marked.  Les mer...

Nord-Odal har utviklet seg til å være et viktig logistikknutepunkt. Særlig har de store industri-bedriftene bidratt til vekst i antall leverandører av tjenester.  Les mer...