Her finner du en oversikt over alle interkommunale selskaper, aksjeselskaper og vertskommunesamarbeid Nord-Odal kommune er en del av.

Interkommunale selskapAnsvarsområdeDeltagende kommuner
GIVASVann, avløpNord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue
GIRRenovasjonNord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal
GIVVoksenopplæringNord-Odal, Sør-Odal, Grue, Eidskog, Våler, Hedmark fylkeskommune
Revisjon Øst IKSRevisjonNord-Odal, Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Ringsaker, Stange,Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot, Åsnes, Hedmark fylkeskommune
Glåmdal sekretariatSekretærbistand kontrollutvalgNord-Odal, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes
IKAOArkivsamarbeidAlle kommuner i Hedmark og Oppland
Glåmdal interkommunale krisesenterKrisesenterNord-Odal, Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog, Kongsvinger
   
Aksjeselskap  
Eidsiva EnergiStrømnett, vannkraft, bioenergi, anlegg m.m.Nord-Odal kommune eier 0,342%
Ny vekst og kompetanseVekstbedriftNord-Odal kommune eier 100% av tidligere NIPR Nord-Odal. Nå et samarbeid med tilsvarende bedrifter i Grue og Kongsvinger.
Destinasjon Sør-Hedmark  
   
Vertskommunesamarbeid  
Odal PP-tjenestePedagogikk-psykologiNord-Odal, Sør-Odal
Odal barnevernBarnevernNord-Odal, Sør-Odal
Odal økonomikontorØkonomiavdelingNord-Odal, Sør-Odal
Kulturskolen i OdalenKulturskoleNord-Odal, Sør-Odal
Regionalt innkjøpssamarbeidInnkjøpNord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler
GIS-samarbeidet i Sør-HedmarkKarttjenester m.m.Nord-Odal, Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog
Interkommunal øyeblikkelig hjelp, døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ)Øyeblikkelig hjelpNord-Odal, Grue, Eidskog, Sør-Odal, Kongsvinger, Nes i Akershus
Nødalarmtjenesten (110-sentralen)NødalarmtjenesteAlle kommuner i Hedmark
HIKTIKT-løsninger/tjenesterNord-Odal, Hamar, Stange, Løten, Kongsvinger, Grue