Velkommen til Nord-Odal

Kommunalt eierskap

Her finner du en oversikt over alle interkommunale selskaper, aksjeselskaper og vertskommunesamarbeid Nord-Odal kommune er en del av.

Interkommunale selskap Ansvarsområde Deltagende kommuner
GIVAS Vann, avløp Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue
GIR Renovasjon Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal
GIV Voksenopplæring Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Eidskog, Våler, Hedmark fylkeskommune
Hedmark Revisjon Revisjon Nord-Odal, Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Ringsaker, Stange,Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot, Åsnes, Hedmark fylkeskommune
Glåmdal sekretariat Sekretærbistand kontrollutvalg Nord-Odal, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes
IKAO Arkivsamarbeid Alle kommuner i Hedmark og Oppland
Glåmdal krisesenter Krisesenter Nord-Odal, Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog, Kongsvinger
     
Aksjeselskap    
Eidsiva Energi Strømnett, vannkraft, bioenergi, anlegg m.m. Nord-Odal kommune eier 0,342%
NIPRO Vekstbedrift Nord-Odal kommune eier 100%
Destinasjon Sør-Hedmark    
     
Vertskommunesamarbeid    
Odal PP-tjeneste Pedagogikk-psykologi Nord-Odal, Sør-Odal
Odal barneverntjeneste Barnevern Nord-Odal, Sør-Odal
Odal økonomikontor Økonomiavdeling Nord-Odal, Sør-Odal
Kulturskolen i Odalen Kulturskole Nord-Odal, Sør-Odal
Regionalt innkjøpssamarbeid Innkjøp Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler
GIS-samarbeidet i Sør-Hedmark Karttjenester m.m. Nord-Odal, Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog
Interkommunal øyeblikkelig hjelp, døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Øyeblikkelig hjelp Nord-Odal, Grue, Eidskog, Sør-Odal, Kongsvinger, Nes i Akershus
Nødalarmtjenesten (110-sentralen) Nødalarmtjeneste Alle kommuner i Hedmark
HIKT IKT-løsninger/tjenester Nord-Odal, Hamar, Stange, Løten, Kongsvinger, Grue
Sist endret: 19.04.2017
|
|