MÅ SKRIVES OM

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/Enkelt-sok/?what=18287&fylke=04&kommmune=0418&Verneform=naturreservat&show=true