Kommunal fysioterapi

Fysioterapeutene har ansvar for fysioterapi til barn og unge og veiledning i helsestasjon, barnehager og skoler, behandling og oppfølging av korttidsbeboere på sykehjem og til hjemmeboende som ikke greier å komme seg til fysikalske institutter. Fagleder i tjenesten er tillagt ansvaret som kommunens rehabiliteringskoordinator.

                
Kommunal ergoterapi

Ergoterapeut har ansvaret for veiledning i og tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter etter akutt skade eller ved kronisk sykdom. Ergoterapeut har hovedansvar for tilrettelegging av omgivelser og funksjoner med tekniske hjelpemidler.

Kommunens kortidslager for hjelpemidler tas hånd om av Ny vekst og kompetanse. Forespørsler om enkle hjelpemidler som ønskes lånt ut for en kortere periode kan rettes direkte på telefon 62 97 10 15.

Henvisningskjemaer til kommunale fysioterapeuter/ergoterapeut finner du under skjemaer

 

Fysikalske institutter:

Knutsen fysioterapi (oppstart 16.11.22)

Fysioterapeut: Vegard Knutsen

Telefon: 979 59 571
E-post: knutsenfysioterapi@gmail.com

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 19
2120 Sagstua 

Besøksadresse i november 2022: 

Herredsvegen 1, 2120 Sagstua

 

Sand Fysioterapi                      

Fysioterapeuter:

Nils Kvisgaard
Telefon: 400 43 050

Tor Håkon Skogheim
Telefon: 991 63 261

Besøksadresse:
Sentrumsvegen 18
2120 Sagstua