Kommunal fysioterapi

Fysioterapeutene har ansvar for veiledning og fysioterapi til barn og unge i helsestasjon, barnehager og skoler, til korttidsbeboere på sykehjem og til hjemmeboende som ikke greier å komme seg til fysikalske institutter. Sjefsfysioterapeut er tillagt ansvaret som kommunens rehabiliteringskoordinator.

                 
Kommunal ergoterapi

Ergoterapeut har ansvaret for veiledning i og tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter etter akutt skade eller ved kronisk sykdom. Ergoterapeut har hovedansvar for tilrettelegging av omgivelser og funksjoner med tekniske hjelpemidler.

Kommunens kortidslager for hjelpemidler tas hånd om av Odal Kompetansesenter (OK). Forespørsler om enkle hjelpemidler som ønskes lånt ut for en kortere periode kan rettes direkte til OK på telefon 62 97 10 15.

Henvisningskjemaer til fysioterapeut/ergoterapeut finner du under skjemaer

Fysikalske institutter

Gardvik Fysioterapi
Fysioterapeuter:

Susanne Bus Holth
Anne Karin Aune
Telefon: 62 97 42 60
Besøksadresse:
Østsida 30
2133 Gardvik

Nord-Odal Fysioterapi
Fysioterapeut:

Kurt Klamas
Telefon: 62 97 15 41
Besøksadresse:
Storbråtåvegen 45
2120 Sagstua

Sand Fysioterapi
Fysioterapeut
:
Nils Kvisgaard
Telefon: 400 43 050
Besøksadresse:
Sentrumsvegen 18
2120 Sagstua