Et gratis tilbud for deg mellom 13 og 25 år!

Ungdomshelsetjenesten er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år for de som bor eller oppholder seg i kommunen. 

Vi har åpent på helsestasjonen tirsdager fra kl. 14.30 til kl. 17.00 (drop-in) i Tiurvegen 11 på Sand. Konsultasjoner utover dette avtales via timebestilling.

Ungdomshelsetjenesten for ungdom er stengt for drop-in i skoleferier, men det kan bestilles timer.

Kontaktpersoner for helsestasjon for ungdom er:

Line Neskvern: 40036571 (mandag til torsdag)

Ingrid Vestby: 48243847 (mandag til fredag

Vi tilbyr: