Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud til alle skoleelever.

Helsesøster på skolene tilbyr:

  • helseopplysning, undervisning og veiledning både individuelt og i grupper.

  • samtaler med enkeltelever

  • henvise til helsestasjonens egen spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

  • samarbeider med foresatte, skole og andre instanser

  • tiltak med fokus på elevenes arbeidsmiljø

  • deltar i tverrfaglig samarbeid

  • vaksinasjoner etter Nasjonalt vaksinasjonsprogram