Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud til alle skoleelever.

Helsesøster på skolene tilbyr:

  • helseopplysning, undervisning og veiledning både individuelt og i grupper.
  • samtaler med enkeltelever
  • samarbeider med foresatte, skole og andre instanser
  • tiltak med fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • deltar i tverrfaglig samarbeid
  • vaksinasjoner etter Nasjonalt vaksinasjonsprogram