Helsestasjonen er en del av den kommunale helsetjeneste og har som formål å forebygge sykdom og fremme barns helse.

I Lov om pasient- og brukerrettigheter heter det, § 6 – 1 :

 • Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen de bor eller midlertidig oppholder seg.

Foreldrene plikter til å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Helsestasjonsprogrammet

 • Helsesøster tar kontakt med familien innen to uker etter hjemkomst fra fødeavdelingen.
 • Tilbud om deltagelse i barselgruppe med jordmor.

 

Alder

Hvem/hva

6 uker

 • Kontakt med helsesøster/ lege.
 • Rotavirusvaksine.

3 måneder

 • Kontakt med helsesøster
 • Trippel - HIB – Polio –Prevenar og Rotavirusvaksine

4 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster og fysioterapeut

5 måneder

 • Kontakt med helsesøster
 • Trippel – HIB – Polio og Prevenarvaksine

6 måneder

 • Kontakt med helsesøster og lege

8 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster og tannpleier

10 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster

12 måneder

 • Kontakt med helsesøster og lege
 • Vaksiner som ved 5 mnd

15 måneder

 • Kontakt med helsesøster
 • MMR vaksine

18 måneder

 • Kontakt med helsesøster

2 år

 • Kontakt med helsesøster og lege

4 år

 • Kontakt med helsesøster
 • Syn og hørsel

Dette er de faste kontaktene, individuelle avtaler utover dette tilbys etter ønske og behov

Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må dekkes gjennom fastlegen.

Besøk av barnelege fra Sykehuset Innlandet
Helsestasjonen har besøk av barnelege fra Sykehuset Innlandet en onsdag i måneden. Barnet kan få time etter henvisning fra lege eller helsesøster.

Samarbeid med barne-og ungdomspsykiatrien
Helsestasjonen har jevnlige samarbeidsmøter med kontaktpersoner fra barne-og ungdomspsykiatrien. BUP tilbyr samtaler med barn og foresatte og gir råd og veiledning vedrørende psykisk helse. Helsesøster kan kontaktes for timeavtale.