Opplæring i norsk og samfunnsfag gis til de som har rett og/ eller plikt i henhold til Utlendingsloven og Introduksjonsloven.

Fullstendige bestemmelser finner du i Introduksjonslovens § 17.

Du kan også kikke på informasjonen som IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har lagt ut på sine sider.

Søknad sendes til Nord-Odal kommune, for behandling.