Velkommen til Nord-Odal

Grunnskoleopplæring

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring. Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger.

Informasjon om rettigheter mm, se Utdanningsdirektoratet

Grunnskoletilbud gir på GIV , Glåmdal Interkommunale voksenopplæring, skoleåret 2015/2016 i samarbeid med kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog:

GIV har følgende grunnskoletilbud for skoleåret 2015/2016:

  • Toårig eksamensrettet grunnskole for voksne. Det undervises i fagene: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag
  • Basis grunnskoleopplæring for deg som er innvandrer og har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Opplæringen kombineres med norskopplæring. Det undervises i fagene matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag på grunnleggende nivå.

Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, kan etter sakkyndig vurdering få spesialundervisning på grunnskolens område.

All undervisning foregår på dagtid som et fulltidstilbud for de som tar alle fag. Undervisningsåret følger skoleruta og starter i august og avsluttes i juni.

Du søker grunnskoleopplæring for voksne ved å sende søknad til din hjemkommune.

Søkere til grunnskoleopplæring for voksne blir innkalt til kartlegging på GIV. Resultatet av kartleggingen bestemmer hva slags opplæring du får tilbud om.

Sist endret: 01.12.2015
|
|