Voksenopplæring kan være:

  • Grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning
  • Rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Logopedtjeneste