Nord-Odal Helsestasjon arbeider med forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped- og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier.

 • Alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen.
 • Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året.
 • Avtale om time settes opp ved henvendelser.
 • Tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-20 år

Nord-Odal Helsestasjon har følgende tilbud:

 • Svangerskapskontroll
 • Helsestasjon for sped- og småbarn
 • Skolehelsetjenesten
 • Ungdomshelsestasjon
 • Smittevern og utenlandsvaksiner
 • Kartlegging, samtaler og veiledning innen psykisk helsearbeid for barn og unge.
  • Henvisning til via helsestasjon/skolehelsetjenesten.

 

Åpningstider mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00,

Helsestasjon kan også treffes på telefon: tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl.11.00. Ut over dette kan du legge igjen beskjed på Servicekontoret og vi tar kontakt så snart vi kan.